10. ČSŠVK vo fyzike sa konala na PF UPJŠ v dňoch 2. a 3. mája 2019 a bola podporená Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou


  • Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach získala Anežka Kabátová z FJFI, ČVUT, Praha

Aplikovaná fyzika                                                                                                    

1. Matěj Vaculčiak FJFI, ČVUT, Praha Simulace a optimalizace systémů  detekce kosmického záření
2. Viktor Šroba FMFI, UK, Bratislava Supertvrdé TaBx vrstvy pripravené pomocou technológie HiTUS
3. Adam Kerdík FMFI, UK, Bratislava Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vlastnosti sójových bôbov

Fyzika kondenzovaných látok                                                                                

1. Petr Král MFF, UK, Praha High-pressure influence on magnetic transitions of Ce2Pd2In intermetallic compound
2. Miroslav Hennel PF, UPJŠ, Košice Magnetokalorický jav sklom potiahnutých mikrodrôtov na báze Heuslerových zliatin Ni2FeGa
3. Martin Tkáč PF, UPJŠ, Košice Magnetické vlastnosti kompaktovanej práškovej zliatiny NiFeMo

Fyzika Zeme a vesmíru                                                                                            

1. Anežka Kabátová FJFI, ČVUT, Praha Charakterizace polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace
2. Emil Puha FMFI, UK, Bratislava Secular changes of orbits in the hierarchical quadruple VW LMi
3. Alžbeta Brisudová FMFI, UK, Bratislava Radon potential of the soils – approaches and applications

Teoretická fyzika a didaktika fyziky                                                                      

1. Juraj Májek MFF, UK, Praha Fractal growth of polyethylene nanoislands on polyethylene oxide thin films
2. Maroš Jevočin PF, UPJŠ, Košice Teoretické štúdium vplyvu vápenatých iónov na svalovú kontrakciu tenkých srdcových filamentov
3. Michal Rončík PF, UPJŠ, Košice Zovšeobecnený Heisenbergov XX model

Jadrová a subjadrová fyzika                                                                         

1. Eliška Eckerová FMFI, UK, Bratislava Double Pulse Detection with Boosted Decision Trees in the Baikal-GVD
2. Valentina Raskina FJFI, ČVUT, Praha Characterization of Highly Irradiated ALPIDE Silicon Sensors
3. Klaudia Sajdaková PF, UPJŠ, Košice O možnosti nájdenia dibaryónu H0 v detektore experimentu ALICE
3. Ondřej Theiner MFF, UK, Praha Simulation and Tests of Strip Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade