2. 5. 2015

11:00 – 12:30 registrácia, odovzdanie súťažných prác (areál Moyzesova 9, aula na ul. Kostlivého)
12:30 – 13:00 slávnostne privítanie účastníkov a zahájenie konferencie (areál Moyzesova 9, aula na ul. Kostlivého)
13:00 – 13:45  obed – hradí organizátor (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)
14:30 – 16:00  prehliadka laboratórií (stretnutie na vrátnici Jesenná 5), zasadnutie predsedov (členov) komisií s organizačným výborom na ÚFV, areál Jesenná 5 / Park Angelinum 9, m.č. 76
18:00 – 20:00 BBQ (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)


3. 5. 2015

žiadame účastníkov aj členov komisií, aby sa dostavili 20 minút pred začiatkom súťaže
8:30 – 12:00 súťaže v sekciách (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)

12:00 – 12:45 obed – hradí organizátor (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)
13:00 – 14:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien účastníkom a ukončenie konferencie (areál Moyzesova 9, aula na ul. Kostlivého)