2. 5. 2024

11:00 – 12:30 registrácia, odovzdanie súťažných prác (areál Jesenná 5/Park Angelinum 9, vestibul)
12:30 – 13:00 slávnostne privítanie účastníkov a zahájenie konferencie (areál Jesenná 5/Park Angelinum 9, aula prof. J. Daniel-Szabóa)
13:00 – 13:45  obed – hradí organizátor (areál Jesenná 5/Park Angelinum 9)
14:00 – 15:00  prehliadka laboratórií (areál Jesenná 5/Park Angelinum 9), zasadnutie predsedov (členov) komisií s organizačným výborom na ÚFV, m.č. 76
18:00 – 20:00 welcome party (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)


3. 5. 2024

žiadame účastníkov aj členov komisií, aby sa dostavili 20 minút pred začiatkom súťaže
8:30 – 12:00 súťaže v sekciách (areál Moyzesova 9, budova Platón)


12:00 – 12:45 obed – hradí organizátor (areál Moyzesova 9, budova Sokrates)
13:00 – 14:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien účastníkom a ukončenie konferencie (areál Moyzesova 9, aula na ul. Kostlivého)