Registráciou súhlasíte so štatútom súťaže. Registrácia je otvorená do 28. apríla 2019 (23:59).

Samotnú súťažnú prácu odovzdávate 2. mája pri registrácii účastníkov v Košiciach, jej rozsah nie je limitovaný.

Na prípravu abstraktu v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku použite šablónu v jednom z možných formátov (.docx alebo .odt)

[caldera_form id=“CF5ca1ed7a7404d“]