Registráciou súhlasíte so štatútom súťaže.

Registrácia je otvorená do 28. apríla 2024 (23:59).

Samotnú súťažnú prácu odovzdáte 2. mája pri registrácii účastníkov v Košiciach. Rozsah práce nie je limitovaný, odporúčame formu aká bola predložená v regionálnej súťaži.

Na prípravu abstraktu v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku použite šablónu.

Registrácia bola ukončená.