• Ubytovanie účastníkov na ŠD TU Košice, ul. B. Němcovej 1. Pri ubytovaní študentov je potrebné predložiť ISIC kartu (prosíme, aby ste si ju so sebou doniesli).
  • Ubytovanie členov komisií v hoteli Crystal, Slovenskej jednoty 1776/8, Košice
  • Miestom konania je areál na ulici Moyzesova 9 v budove Socrates a v aule na ul. Kostlivého.
  • Prehliadka laboratórií sa uskutoční na Jesennej 5.
  • Miesto konania je dostupné miestnou dopravou alebo krátkou prechádzkou centrom mesta z autobusovej / železničnej stanice.